JOONAS

IMG_20210410_125621_edited.jpg

JOONAS HIRVELÄ

Uskon, että tanssimisen on mahdollista olla luonnollista ja helppoa kaikille. Miksei se ole sitä, voi johtua ympäristönvaikutuksesta, jonka me monet koimme lapsuudesta. Meidät on ohjelmoitu tuntemaan häpeää ja pelkoa ja emme uskalla tanssia täysin vapaasti. Tämä on kuitenkin muutettavissa ja sisäinen tanssi on mahdollista vapauttaa.

Tanssimisen lisäksi tunneillani harjoitellaan lempeää ja hyväksyvää suhtautumista omiin tunteisiin ja jännityksiin. Turvallisen oppimisympäristön luominen on minulle tärkeää. Toinen tärkeä arvo minulle ohjaustilanteissa on yhteys. Pyrin luomaan oppimistilan, jossa on mukavaa ja helppoa oppia ja tämän uskon tapahtuvan silloin, jos tanssijoilla on yhteys itseen ja muihin ryhmäläisiin. Kolmas arvo minulle on luottamus. Pyrin selittämään miksi teemme harjoituksia ja mitä kaikkea niistä opimme. Oppiminen ja harjoittelu on kivaa silloin, kun luottaa sen tuovan myös selkeitä tuloksia ja hyötyä oppijalle. Uskon tanssin harjoittelun lisäävän suuresti oppilaan fyysistä terveyttä, sekä tuovan uutta iloa ja inspiraatiota elämään.

Olen opiskellut Itä-Suomen liikunnanopistossa tanssin ja somatiikan linjalla, sekä suorittanut tanssipedagogiikan sivuaineen Helsingin teatterikorkeakoulussa. Olen myös käyttänyt suuren osan vapaa-ajastani tanssia opiskellen erilaisissa työpajoissa ja festivaaleilla.

Joonaksen tunnit

  • Nykytanssi / Luova tanssi

IMG_20210410_125657_1_edited.jpg
IMG_20210410_125454_edited.jpg